top of page

Kurumsal Eğitim Hizmetlerimiz

BT Kalite ve Süreç Yönetimi Eğitimleri

ISO/IEC 12207:2017  Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Bilgilendirme Eğitimi (3 gün) - Online/Kurum İçi

Bu eğitimin temel amacı; ISO/IEC 12207:2017 yazılım yaşam döngüsü süreçleri standardıyla ilgili temel kavramları anlatmak ve firmalarında ISO/IEC 12207:2017 standardına uygun bir yönetim sistemi kurmak isteyen katılımcılara belgelendirme sürecini kolaylaştıracak yol gösterici bilgiler aktarmaktır. 

CMMI V.2.0 Farkındalık Eğitimi ((2 gün) - Online/Kurum İçi

Bu eğitimin amacı; CMMI V.2.0 (Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli - Yeni Versiyonu) hakkında bir farkındalık yaratmak, modelin temel  yapısı, kategori alanları ve uygulama alanları hakkında temel bilgiler vermek ve CMMI V.1.3 versiyonu ile arasındaki farklılıkları anlatmaktır. (Bu eğitim, CMMI çalışmaları ve uygulamaları kapsamında resmi nitelikte bir eğitim statüsünde olmayıp sadece temel düzeyde bilgilendirme yapmayı ve yazılım geliştirme firmalarında gerçekletirilecek süreç iyileştirme çalışmaları için bir temel düzeyde bir farkındalık yaratmayı  amaçlamaktadır.

ISO/IEC 15504 (SPICE)  Yazılım Yaşam Döngüsü Süreç Değerlendirme Modeli Bilgilendirme Eğitimi (3 gün) - Online/Kurum İçi

Bu eğitimin temel amacı; SPICE (ISO/IEC 15504)  yazılım yaşam döngüsü süreçleri  değerlendirme standardıyla ilgili temel kavramları anlatmak ve firmalarında standarda uygun bir yönetim sistemi kurmak isteyen katılımcılara belgelendirme sürecini kolaylaştıracak yol gösterici bilgiler aktarmaktır. 

Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Eğitimi 
(2 gün) - Online/Kurum İçi

Bu eğitimin amacı; yazılım konfigürasyon yönetiminin temel ilkeleri, yazılım yaşam döngüsü süreçlerinde konfigürasyon yönetiminin rolü ve önemi, konfigürasyon yönetimi uygulamalarında karşılaşılan problemler ve çözümleri, konfigürasyon yöneticisinin rol ve sorumlulukları, kurumsal konfigürasyon yönetimi politikalarının belirlenmesi, konfigürasyon yönetim planı kavramı, konfigürasyon yönetimi ortamının kurulması ve yönetimi, konfigürasyon değişikliklerinin kontrolü, konfigürasyon durumunu izleme ve konfigürasyon denetimlerinin ne olduğu ve yazılım üretimi sürecinde nasıl gerçekleştirildiği konularında bilgiler vermektir. Eğitimde ayrıca; ISO/IEC 12207:2017, SPICE (ISO/IEC 15504) ve CMMI konfigürasyon yönetimi süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Yazılım Süreç Yönetimi Eğitimi
(3 gün) - Online/Kurum İçi

Bu eğitimin amacı; yazılım süreç yönetiminin temel ilkeleri, yazılım sürecinin özellikleri, yazılım süreçlerin sınıflandırılması, süreç hiyerarşisi, yazılım süreç yönetiminde iyileştirme mantığı, presctiptive (kural koyucu) süreç modelleri, descriptive (tanımlayıcı) süreç modelleri, süreç modelleme notasyonu ve araçları tanıtılmakta ve güncel süreç yönetimi model ve standartlarına genel bir bakış sağlanmaktadır. Eğitmde ayrıca; yazılım süreç iyileştirmede en güncel tekniklern birisi olan yazılım süreç madenciliği anlatılmakta ve PROCM yazılımı ile örnekler yapılmaktadır. Eğitimde güncel bir araç olan Projeqtor aracı ile ISO / IEC 12207 süreç yönetimi uygulamalarına da yer verilmektedir.

SCRUM Temelleri Eğitimi (Uluslararası SFC Sertifikalı)
(1 gün) - Online/Kurum İçi 

SCRUMStudy™ tarafından yetkilendirilmiş uzman eğitmenlerimiz yönetiminde, asenkron ve senkron uzaktan (online) sertifika hazırlık eğitimleriyle gerçekleştirilen sertifika programlarına katılan ve uzaktan hazırlık eğitimleri sonunda yapılacak uluslararası online sınavlarla profesyonel sertifikalarını almaya hak kazanacak katılımcılar, özellikle bilişim sektöründe yoğun bir şekilde aranan profesyonel bir yetkinliği kendilerine kazandırmış olurlar. 

SCRUM Developer Eğitimi (Uluslararası SDC Sertifikalı)
(2 gün) - Online/Kurum İçi

SCRUMStudy™ tarafından yetkilendirilmiş uzman eğitmenlerimiz yönetiminde, asenkron ve senkron uzaktan (online) sertifika hazırlık eğitimleriyle gerçekleştirilen sertifika programlarına katılan ve uzaktan hazırlık eğitimleri sonunda yapılacak uluslararası online sınavlarla profesyonel sertifikalarını almaya hak kazanacak katılımcılar, özellikle bilişim sektöründe yoğun bir şekilde aranan profesyonel bir yetkinliği kendilerine kazandırmış olurlar. 

SCRUM Master Eğitimi (Uluslararası SMC Sertifikalı)
(3 gün) - Online/Kurum İçi

SCRUMStudy™ tarafından yetkilendirilmiş uzman eğitmenlerimiz yönetiminde, asenkron ve senkron uzaktan (online) sertifika hazırlık eğitimleriyle gerçekleştirilen sertifika programlarına katılan ve uzaktan hazırlık eğitimleri sonunda yapılacak uluslararası online sınavlarla profesyonel sertifikalarını almaya hak kazanacak katılımcılar, özellikle bilişim sektöründe yoğun bir şekilde aranan profesyonel bir yetkinliği kendilerine kazandırmış olurlar. 

SCRUM Product Owner Eğitimi (Uluslararası SPO Sertifikalı)

SCRUMStudy™ tarafından yetkilendirilmiş uzman eğitmenlerimiz yönetiminde, asenkron ve senkron uzaktan (online) sertifika hazırlık eğitimleriyle gerçekleştirilen sertifika programlarına katılan ve uzaktan hazırlık eğitimleri sonunda yapılacak uluslararası online sınavlarla profesyonel sertifikalarını almaya hak kazanacak katılımcılar, özellikle bilişim sektöründe yoğun bir şekilde aranan profesyonel bir yetkinliği kendilerine kazandırmış olurlar. 

SCRUM Agile Master Eğitimi (Uluslararası SMAC Sertifikalı)
(3 gün) - Online/Kurum İçi

SCRUMStudy™ tarafından yetkilendirilmiş uzman eğitmenlerimiz yönetiminde, asenkron ve senkron uzaktan (online) sertifika hazırlık eğitimleriyle gerçekleştirilen sertifika programlarına katılan ve uzaktan hazırlık eğitimleri sonunda yapılacak uluslararası online sınavlarla profesyonel sertifikalarını almaya hak kazanacak katılımcılar, özellikle bilişim sektöründe yoğun bir şekilde aranan profesyonel bir yetkinliği kendilerine kazandırmış olurlar. 

Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı  Eğitimi
(3 gün) - Online/Kurum İçi

3 seviyede ve toplam 14 modülde gerçekleştirilen bu eğitim programı;  katılımcılara Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı konusunda profesyonel yetkinlikler kazandırmak üzere hazırlanmıştır.  Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı Eğitim Programının ilk iki modülünde yazılım kalite güvencesi alanına ilgili duyan ve bu alanda profesyonel kariyer yapmak isteyen katılımcılara, yazılım kalite güvence uzmanlığı konusunda temel bilgiler verilmektedir. Orta Düzey Eğitim Modülü ile katılımcılara, Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı  ile model ve standartlar konusunda orta düzey bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen  Yazılım Kalite Güvence Yöneticiliği İleri Düzey Eğitim Modülü ile katılımcılara, yazılım kalite güvence uzmanlığı kapsamında aktif olarak kullanılan web tabanlı süreç modelleme araçları hakkında bilgiler verilmekte ve bu yazılım programının nasıl kullanıldığı detaylı olarak anlatılmaktadır

Temel Proje Yönetimi Eğitimi (2 gün) - Online/Kurum İçi

Bu eğitimin temel amacı;  proje yönetiminin temel prensiplerini, proje rollerini, proje yönetiminde genel yaklaşımları (klasik ve çevik yaklaşımlar) , proje yönetim süreçlerini,  proje yönetim ilkelerini ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Eğitim sonunda tüm katılımcılar PMI süreçlerini temek düzeyde uygulayabilecektir.

MS Project 2019 Eğitimi (2 gün) - Online/Kurum İçi

Bu eğitimin temel amacı; MS Project 2019 ile projelerinizin takvim, maliyet planlaması oluşturmak ve plana uygun olarak projenizdeki ilerlemenin takip edilmesini sağlamaktır.  Eğitim sonunda tüm katılımcılar MS Project ile projelerinin rahatlıkla planlayıp  kontrol edebilecektir.

İleri Proje Yönetimi Eğitimi (2 gün) - Online/Kurum İçi

Bu eğitimin temel amacı;   bir projede ileri düzey takvim, maliyet planlaması oluşturmak ve plana uygun olarak projenizdeki ilerlemenin profesyonel bir şekilde takip edilmesini sağlamaktır.  Eğitim sonunda tüm katılımcılar MS Project 2019 ile projelerini rahatlıkla planlayıp kontrol edebilecektir.

TMMI (Test Maturty Model Integration) Farkındalık Eğitimi
(3 gün) - Online/Kurum İçi

Bu eğitimin temel amacı;   projeleri ve yazılım geliştirme uygulamaları kapsamında TMMI (Test Olgunluk Modeli Entegrasyonu) ile organizasyonel ve proje bazlı test olgunluk seviyelerini ölçmek isteyen firmalar için TMMI farkındalık eğitimi düzenlemektedir.

© Copyright
bottom of page