top of page

ISO/IEC 15504 (SPICE) Eğitimi

YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ve YETENEK BELİRLEME TEMEL EĞİTİMİ
                                           (ONLINE /  KURUM İÇİ - 12 Saat)

Eğitmen: Doç. Dr. C. Öcal FİDANBOY
Certified CMMI V.2.0 Assoc.

Eğitimin Amacı

 Amaç

Bu eğitimin amacı; SPICE (ISO/IEC 15504) Yazılım Süreç İyileştirme ve Yetenek Belirleme Modeli (Seviye 1-2) minimum gereksinimleri hakkında teorik ve uygulamalı düzeyde bilgiler vermektir. Eğitim sürecince öncelikli olarak SPICE (ISO/IEC 15504) değerlendirme modelinin temel kavramları anlatılmaktadır. Ardından, SPICE süreç gruplarında yer alan süreçlerin amaçları, süreç uygulamalarından beklenen sonuçlar ve her bir süreç kapsamındaki temel pratikler temelinde incelenmektedir. Eğitimin sonunda, katılımcıları SPICE (ISO/IEC 12207) modeli kapsamında üçüncü seviyeye kadar olan tüm minimum pratikler ve bu pratiklerin güncel uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Eğitim sırasında, katılımcıların talepleri doğrultusunda SPICE Değerlendirme Yazılımı (ücretsiz)  ile SPICE modeli uygulamaları ve yazılım süreç iyileştirmeleri hakkında temel bilgilendirmeler sağlanmaktadır.

(Bu eğitim; SPICE belgelendirmesini hedefleyen firmalar için, firmanın talebi doğrultusunda sadece SPICE Seviye 2 süreçlerine odaklanarak, firmanın SPICE Seviye 2 süreçlerine göre mevcut durumu analiz etme amaçlı olarak da gerçekleştirilebilmektedir.)

Kimler Katılmalı?

Kalite Yöneticileri, Kalite Uzmanları, Kalite Güvence Sorumluları, Yazılım/Sistem Geliştirme Uzmanları, BT Proje Yöneticileri ve BT Mühendis ve Personelleri, konuya ilgi duyan lisans ve yüksek lisans öğrencileri.

Kazanımlar

Eğitime katılanlar;

ISO/IEC 15504 (SPICE) standardının temel kavramları hakkında bilgi sahibi olurlar.

ISO/IEC 15504 (SPICE)  standardının nasıl uygulanacağı konusunda genel bir fikir edinirler.

ISO/IEC 15504 (SPICE) standardının süreçlerini ve süreç detaylarını bilirler ve yorumlarlar.

ISO/IEC 15504 (SPICE)  standardının CMMI modeliyle nasıl entegre edilebileceği hakkında bilgi sahibi olurlar.

ISO/IEC 15504 (SPICE)  denetimlerinin yapısı ve içeriği hakkında bilgi sahibi olurlar

Eğitim İçeriği

Modül 1: ISO/IEC 15504 (SPICE) Standardına Giriş

 • SPICE (ISO/IEC 15504) Modeline Giriş

 • SPICE (ISO/IEC 15504) Tarihçesi

 • SPICE (ISO/IEC 15504) Standartları ve Kılavuzlarına Genel Bakış

 • ISO/IEC 15504-5 (2006) Enformasyon Teknolojisi Süreç Değerlendirme Modeline Giriş

 • Örnek Süreç Değerlendirme Modeli Yapısı

 • SPICE Süreçlerine Genel Bakış (Süreç Kategorileri ve Süreç Grupları)

 • Süreç Boyutu ve Yetenek Boyutu

 • Süreç Seviyeleri ve Süreç Nitelikleri

 • Değerlendirme Göstergeleri (Süreç Yeteneği ve Süreç Performansı)

 • Özet ve Modül Değerlendirme

Modül 2: SPICE Olgunluk Düzeyi-1 Temel Süreç Seti (Minimum Gereksinimler)

 • ENG-1: Gereksinimlerin Toplanması

 • ENG-4: Yazılım Gereksinimleri Analizi

 • ENG-5: Yazılım Tasarımı

 • ENG-6: Yazılım Kodlama (İnşa)

 • ENG-7: Yazılım Entegrasyonu

 • ENG-8: Yazılım Testi

 • SPL-2: Ürün Sürümü

 • Düzey-1 Süreçlerin 2. Düzey Yetenek Göstergeleri Açısından İncelenmesi

 • Özet ve Modül Değerlendirme

Modül 3: SPICE Olgunluk Düzeyi-2 Temel Süreç Seti (Minimum Gereksinimler)

 • MAN-3: Proje Yönetimi

 • MAN-5: Risk Yönetimi

 • SUP-1: Kalite Güvence

 • SUP-2: Doğrulama

 • SUP-7: Dokümantasyon

 • SUP-8: Konfigürasyon Yönetimi

 • SUP-9: Problem Çözme Yönetimi

 • SUP-10: Değişiklik İsteği Yönetimi

 • Düzey-2 Süreçlerin 2.Düzey Yetenek Göstergeleri Açısından İncelenmesi

 • Özet ve Modül Değerlendirme

Modül 4: SPICE Olgunluk Düzeyi-3 Temel Süreç Seti (Minimum Gereksinimler - (3. gün için OPSİYONEL)

 • RIN-1: İnsan Kaynakları Yönetimi

 • RIN-2: Eğitim

 • RIN-3: Bilgi Yönetimi

 • RIN-4: Altyapı

 • PIM-1: Süreç Oluşturma

 • PIM-2: Süreç Değerlendirme

 • PIM-3: Süreç İyileştirme

 • MAN-2: Organizasyon Yönetimi

 • MAN-4: Kalite Yönetimi

 • MAN-6: Ölçüm

 • SUP-5: Denetim

 • Özet ve Modül Değerlendirme

Not: Eğitime katılan tüm katılımcılara Fidanboy Akademi onaylı "Eğitim Katılım Sertifikası" verilmektedir.

© Copyright
bottom of page