top of page

Doç. Dr. C. Öcal FİDANBOY
Certified CMMI V.2.0 Assoc.

Yirmi üç yılı aşkın bir süredir yazılım geliştirme ve BT kalite yönetim sistemleri model-standartları, yazılım kalite güvencesi, süreç iyileştirme projeleri yönetimi, çevik yöntemler ve yönetim bilişim sistemleri konularında çalışmalar yapan Dr. Fidanboy, 1972 yılında Ankara'da doğdu. ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi'ni bitirdi. İlk tezli yüksek lisansını HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamlayarak yüksek mühendislik derecesi aldı. İkinci tezli yüksek lisansını CMMI (Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli) ve yapay zeka teknikleri kapsamındaki tez konusuyla, ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. DOKTORA derecesini BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nden “Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Stratejileri: Teknokentler Örneği” isimli DOKTORA TEZİ ile aldı. İş yaşamı boyunca, başta TÜRK TELEKOM Teknoloji Başkanlığı (2012 ve 2014 yılları arasında 2 yıl) ve TÜBİTAK - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (2002 - 2012 yılları arasında 10 Yıl) olmak üzere; LİKOM Yazılım (2000-2002 yılları arasında 2 yıl), PREKONS A.Ş, 1011. Ordudonatım Ana Tamir Fabrikası, ORT A.Ş. gibi kamu/özel sektördeki birçok kurum ve kuruluşta Kalite Sistemleri Yöneticiliği ile Kalite ve Süreç Yönetimi Danışmanlığı görevlerini yürüten Dr. Fidanboy; 2014 yılında FİDANBOY Danışmanlık Ltd. firmasını kurdu. TÜRKTRUST A.Ş., ETİYA A.Ş., ECEMTAG A.Ş., TÜBİTAK SAGE, Mert Yazılım A.Ş., Mertech A.Ş., Mebitech A.Ş, Karel A.Ş,., T2 Yazılım A.Ş., İşlem GIS A.Ş., ICTERRA A.Ş., SİMBT, A.Ş., TİGA Bilişim A.Ş., Onur Mühendislik A.Ş., SAYEM, ORTANA, SİSOFT ve daha birçok firmada BT danışmanlık ve eğitim hizmetleri verdi. Ankara'daki birçok üniversitede (TED Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi) yarı zamanlı öğretim üyesi olarak lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler verdi. Halen Ostim Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi'dir. (Şubat 2023 tarihinde ÜAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Yönetim ve Strateji bilim alanında DOÇENT unvanı almıştır.)

Uzmanlık Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Yönetim, Bilgi Teknolojileri, Bilişim Sektöründe Organizasyonel Davranış, İşletme Yönetimi, Telekomünikasyon, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Proje Yönetimi, Kalite Güvence Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi, Yazılım Süreç İyileştirme, Temel Yetenek Tabanlı Stratejiler, İnsan Kaynakları Yönetimi, CMMI - DEV, CMMI - ACQ, CMMI - SVC, SCAMPI, AQAP, IEEE Stds, ISO/IEC 12207, ISO27001, ITIL, Mil-STD 498, SPICE, SCRUM, ISO 9001:2000, RUP, Atlassian JIRA, AtlassianGIT-Stash, Software Quality Management, Software Engineering, Software QualityAssurance, Management Information Systems, Case Tools (ClearCase, ClearQuest, StarTeam, JIRA, GIT, Stash, TFS, etc), Software Project Management, Software Configuration Management, Internal-External Audits, CMM I- SCAMPI Class A, B, C Formal AprraisalTeam Memberships, Improvement Projects Management, Intermediate Concepts of CMMI Certificate, ISO 9001 Lead Appraiser Certificate, Proje Yazma ve Yönetimi Uzmanlığı, CMMI-Institute Certified CMMI V.2.0 Associate.

Eğitim Durumu

2010 – 2016 Başkent Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme Ana Bilim Dalı – Yönetim ve Organizasyon Bölümü - DOKTORA - CGPA: 3.7 / 4 (Tez Konusu: Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Yaklaşımı: Teknokentler Örneği. Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Selami SARGUT

2008 – 2009 Çankaya Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü – Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)  -TEZLİ YÜKSEK LİSANS - CGPA: 3.5 / 4. Tez Konusu: Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI) İçin Yapay Zeka Yöntemlerinin İncelenmesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Reşit TOLUN

1996 - 1998 Hacettepe Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya Mühendisliği Bölümü (İngilizce) - TEZLİ YÜKSEK LİSANS - CGPA: 3.1 / 4. Tez Konusu: Hidroksil grubu taşıyan makro gözenekli polimerik mikrokürelerin boy ve gözeneklilik özelliklerine sentez koşullarının etkisi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. S.Ali TUNCEL

1990 - 1995 Ankara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği Bölümü – LİSANS

2006 - 2010 Anadolu Üniversitesi - İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü – LİSANS

2006 - 2008 Anadolu Üniversitesi - İktisadi ve İdari Programlar Bölümü - Halkla İlişkiler - ÖN LİSANS

2006    - 2007 Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü – Bilgi Teknolojileri Programı - (IDE_A / 1 Yıl, 8 Ders)

2007  - 2008 Sakarya Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - MEB / Uzaktan Eğitim Bilgisayar Programcılığı Programı (1 Yıl, 8 Ders)

1985 - 1988 Bahçelievler Deneme Lisesi, Ankara

 

Yönettiği Danışmanlık, Eğitim ve Belgelendirme Projelerinden Örnekler

TÜRKTRUST A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi –Reappraisal) – SCAMPI A -  2020

ECEMTAG Kontrol Teknolojileri A.Ş. (CMMI-ISO/IEC 12007 Entegrasyonu) - 2020

ETİYA Bilgi Teknolojileri A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi ) – SCAMPI A - 2018

MEBİTECH BİLİŞİM A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi ) – SCAMPI A - 2017

TÜRKTRUST A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi ) – SCAMPI A - 2017

ICTERRA Bilgi ve İletişim A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi ) – SCAMPI A -2016

TİGA BİLİŞİM LTD. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi - SCAMPI A - 2015

İŞLEM GIS A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi) - SCAMPI A -2015

T2 YAZILIM A.Ş. (CMMI L3 Olgunluk Seviyesi) - SCAMPI A -2015

TÜRK TELEKOM A.Ş. ( CMMI L2 Olgunluk Seviyesi) -  SCAMPI A – 2013

TÜRK TELEKOM A.Ş. (ITIL, COBIT, ISO 20000 Temelli Süreç Yönetim Sistemi Entegrasyonu Projesi – 2002-2014

TÜBİTAK – BİLGEM (UEKAE) ( CMMI L3 Olgunluk Seviyesi) – SCAMPI A- 2010

TÜBİTAK- BİLGEM (İLTAREN)-CMMI - SCAMPI C Değerlendirmesi - 2011

TÜBİTAK – BİLGEM (BTE) ( CMMI L3 Olgunluk Seviyesi)  – SCAMPI A - 2008

TÜBİTAK – BİLGEM (YTE-G222) ( CMMI L3 Olgunluk Seviyesi) – SCAMPI A -2008

TÜBİTAK – BİLGEM (YTE-G222) SCAMPI B Değerlendirmesi -2007

TÜBİTAK – BİLGEM (YTE-G222) SCAMPI C Değerlendirmesi -2006

TÜBİTAK – BİLGEM (YTE-G222) SCAMPI NATO - AQAP Belgelendirmesi - 2005

TÜBİTAK – BİLGEM (YTE-G222) ISO 9001 Belgelendirme Çalışmaları  - 2004

LİKOM Yazılım A.Ş.- ISO 9001 Belgelendirme Projesi  - 20001

 

TÜBİTAK’ın farklı enstitüleri bünyesinde Yazılım Kalite Güvence Yöneticisi (Uzman Araştırmacı) olarak rol aldığı bazı savunma/bilgi teknolojileri projeleri:

Dz.K.K.lığı ED Sistemleri EH Veritabanlarının Birleştirilmesi Projesi (MEMDYS) (2006-2009) – Kalite Güvence Yöneticisi

Hv.K.K.lığı AN/ALQ-178(V)3 EH Sistemi Görev Bilgi Dosyası Hazırlama Yazılımı Projesi (F16PFMG) (2006-2009) –Kalite Güvence Yöneticisi

EH Programlama ve Simulasyon Merkezi Projesi (EHPSM) – BCG ve EDG Yazılım Birimleri (2006-2007) – Kalite Güvence Yöneticisi

Savaş İdare Sistemi (GENESİS İş Paketi 5: EH Sistemi Veritabanı Yazılımı) (2002-2004) – Kalite Güvence Yöneticisi

MELTEM Projesi – Uçak platformu için STANAG 5066 Tabanlı HF Protokol Stack ve İstemci Yazılımları Entegrasyonu (2007) –Kalite Güvence Yöneticisi

NATO STANAG 5066 Uyumlu HF Veri Aktarım Terminali (İş Paketi 1: S5066 Protokol Stack Yazılımı) (2004-2005) –Kalite Güvence Yöneticisi

İş Deneyimleri

1-OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü  

Dr. Öğretim Üyesi (Assist. Prof.Dr.)  ( Mayıs 2020 - Halen)

2-FİDANBOY Consulting. Ltd.

Kurucu (Ekim 2014- Halen)

3- FİDANBOY Consulting Ltd.

Kurucu, Başdanışman, Eğitmen, VMEdu/ SCRUMStudy Partner / Authorized Training Provider 

(Ekim 2014 – Nisan 2020)

 İş Tanımı: Kurucusu olduğu Fidanboy Danışmanlık Ltd. kapsamında; bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve savunma sanayine yönelik projelerde başdanışmanlık ve eğitmenlik. Bilişim süreç yönetimi belgelendirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunda başdanışmanlık ve tüm uygulama eğitimlerinin verilmesi. Firmanın CMMI Enstitüsü (Carnegie Mellon University-ISACA) ile iş bağlantılarının sağlanması. VMEdu/SCRUMStudy Resmi Partneri olarak yetkili uluslararası eğitim ve uluslararası akreditsyonlu sertifikasyon sağlayıcısı. CMMI modeli kapsamındaki süreç varlık kütüphanesi (PAL) ve web tabanlı süreç yönetim platformu (EPF) kurgulama çalışmaları. Firmalara CMMI hazırlık sürecinde CASE aracı uygulama ve yönetim desteği. SCAMPI C, SCAMPI B ve SCAMPI A Takım üyelikleri. Readiness Review hazırlıkları kapsamında PIID oluşturma ve sürekliliği sağlama desteği. ISO/IEC 12207, SPICE (ISO/IEC 15504), AQAP, IEEE Std. Mil Std. SCRUM, EPF, ITIL, COBIT, Çevik yaklaşımlar, Yazılım Proje Yönetimi, Yazılım Kalite ve Süreç Yönetimi, Yazılım Proje Yönetimi v.b konularında profesyonel danışmanlık ve eğitim destekleri.

4- BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

Öğretim Görevlisi, Dr. (Yarı Zamanlı)  Şubat 2019 – Devam ediyor

·         BUST 470 –Proje Yönetimi (İngilizce İşletme Lisans Dersi) – 3 dönem

·         İŞLE 388 - Proje Yönetimi (İşletme Lisans Dersi) – 1 dönem

5- BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü

Öğretim Görevlisi, Dr. (Yarı Zamanlı)  Şubat  2017 – Haziran 2018

·         TBY 332 – Ar-Ge Yönetimi Dersleri (Lisans Dersi) – 2 dönem

6-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İşletme Bölümü (İngilizce)
Öğretim Görevlisi, Dr. (Yarı Zamanlı) Eylül  2017 - Şubat 2019

·         MAN 526 – Çağdaş Yönetim Teknikleri (MBA - Yüksek Lisans Dersi)

·         MAN 530 – Proje Geliştirme ve Yönetimi (MBA - Yüksek Lisans Dersi)

7-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ-Mühendislik Fakültesi-Endüstri Müh. Bölümü (İngilizce)
Öğretim Görevlisi, Dr. (Yarı Zamanlı) Eylül 2019 – Şubat 2019

·          IE 510 –  Kalite Yönetimi (Endüstri Müh - Yüksek Lisans Dersi)

8-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ-Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Müh. Bölümü (İngilizce)
Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı) Eylül 2012 – Şubat 2013

·         CENG 482 - Yazılım Kalite Güvencesi ve Yönetimi Dersleri (İngilizce)

·         (Çankaya Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu Üyeliği)

9- TED ÜNİVERSİTESİ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İşletme Bölümü (İngilizce)
Öğretim Görevlisi, Dr. (Yarı Zamanlı) - Eylül  2016  - Şubat 2018

·         BA 453 – Organizasyon Teorisi Dersleri (Lisans Dersi)

·         BA 588- İş Etiği (Yüksek Lisans Dersi)

·         BA 559 Yönetim ve Liderlik ((Yüksek Lisans Dersi)

10-TÜRK TELEKOM A.Ş. - Teknoloji Başkanlığı - Teknoloji Yönetişimi ve Bütçe Planlama Müdürlüğü
Kalite ve Süreç Yönetimi Danışmanı / Kalite Güvence Yöneticisi (Temmuz 2012 – Ekim 2014)  

İş Tanımı: Türk Telekom A.Ş. Teknoloji Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen CMMI-DEV ve CMMI-ACQ süreç iyileştirme faaliyetlerinin yönetimi ve koordinasyonu. Kurum içi gerçekleştirilen bilgi teknolojileri/ telekomünikasyon ve yazılım geliştirme projelerinde Kalite Güvence Yöneticiliği. Süreç iyileştirme ve yazılım süreç iyileştirme faaliyetleri. Başarıyla tamamlanan Türk Telekom CMMI A resmi denetimlerinde SCAMPI denetçiliği ve SCAMPI denetim takım üyeliği. TT yazılım kalitesi Readiness Review çalışmaları. Türk Telekom bünyesindeki yazılım kalitesi, süreç yönetimi, CMMI, diğer kalite ve CASE araçları eğitimleri. Aynı zamanda ISO 20000, ITIL ve COBIT entegrasyonu projelerinde aktif olarak görev alınmıştır.

11-TÜBİTAK - BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi) Kalite ve Süreç Yönetimi Bölümü
Kalite Yöneticisi / Uzman Araştırmacı (Ağustos 2009 - Haziran 2012)

İş Tanımı: Enstitü bünyesinde gerçekleştirilen CMMI Seviye-3 yazılım süreç iyileştirme faaliyetlerinin yönetimi ve koordinasyonu. Enstitü bünyesinde, CMMI kapsamında yürütülen projelerde, yazılım kalite güvence faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi, denetimi ve yönetimi. RUP (Rational Unified Process) ve EPF (Eclipse Process Framework) temelli web tabanlı süreç iyileştirme çalışmalarının organizasyonu ve uygulamaları. CMMI-L3 sertifikasyon sürecinin planlanması, değerlendirme sürecinin gerçekleştirilmesi ve resmi CMMI - SCAMPIA takım üyeliği.

12- TÜBİTAK - BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi) Yazılım ve Veri Mühendisliği Enstitüsü - G222,

Kurumsal Kalite Güvence Temsilcisi / Proje Yöneticisi Yardımcısı / Uzman

Yazılım Kalite Güvence Uzmanı (Haziran 2005 - Ağustos 2009): 

İş Tanımı: Enstitü kapsamında gerçekleştirilen CMMI Seviye-3 yazılım süreç iyileştirme projesinin planlanması, denetlenmesi ve yönetimi. AQAP, ISO 9001:2000, ISO /IEC 12207, SPICE standartlarının planlanması, denetimi, model entegrasyonu ve yönetimi. Enstitü bünyesinde yürütülen projelerde, yazılım kalite güvence faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi, yönetimi ve denetimi. CMMI Sertifikasyon sürecinin planlanması, değerlendirme sürecinin gerçekleştirilmesi ve resmi CMMI - SCAMPI A takım üyeliği. (Kamu sektöründeki ilk CMMI Seviye 3 Projesi).

13-  TÜBİTAK - UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) İLTAREN - Yazılım Geliştirme Bölümü, Ankara

Kalite Sistemleri Temsilcisi - Yazılım Kalite Güvence Uzmanı (Ocak 2004 - Haziran 2005)

İş Tanımı: Bölüm kapsamında gerçekleştirilen ISO 9001:2000, AQAP 150, AQAP 160, AQAP 110, belgelendirme çalışmalarının planlanması, entegrasyonu, yönetimi ve denetimi. Bölüm bünyesinde yürütülen projelerde, yazılım kalite güvence faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi, yönetimi ve denetimi.

14-TÜBİTAK - UEKAE İLTAREN - Ankara Ofisi, Ankara
Kalite Sistemleri Temsilcisi - Yazılım Kalite Güvence Uzmanı (Haziran 2002-Ocak 2004)

İş Tanımı: Bölüm kapsamında gerçekleştirilen ISO 9001:2000 belgelendirme çalışmalarının planlanması, yönetimi ve denetimi. Bölüm bünyesinde yürütülen projelerde, yazılım kalite güvence faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, projelerin IEEE, ISO/IEC 12207 ve ISO 9001:2000 ve diğer standartlara uygunluğunun sağlanması.

15-PREKONS A.Ş., Ankara - Kalite Güvence / Kalite Kontrol Müdürü (Ocak 2002- Haziran 2002)

İş Tanımı: Fabrika bünyesindeki ISO 9001:2000 belgelendirme çalışmalarının planlanması, yönetimi ve denetimi. Kalite Kontrol Laboratuvarının sorumlu yöneticiliği.

16-LİKOM YAZILIM A.Ş.

Yazılım Kalite Güvence Müdürü (Temmuz 2000-Aralık 2001)

İş Tanımı: Firma bünyesindeki Yazılım Kalite Yönetimi ve yazılım süreç iyileştirme çalışmalarının organizasyonu ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının planlanması, yönetimi ve denetimi. (Yazılım sektöründeki ilk ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Projesi.)

17-1011. ASKERİ ANATAMİR BAKIM FABRİKASI (3. Ana Bakım)

Kalite Güvence Mühendisi - Kalite Sistem Geliştirme Kısım Amiri (Yedek Subay)

Temmuz 1999-Temmuz 2000

İş Tanımı: Fabrika kapsamındaki Toplam Kalite Yönetimi, süreç iyileştirme faaliyetleri, AQAP 120 ve ISO 9001:2000 çalışmalarında yönetici sorumluluk. Oluşturulan üç kalite çemberi için çember liderliği.

18-ORT (OSTİM Radyo Televizyon) A.Ş., Ankara
Kalite Güvence Müdürü (Şubat 1998 -Mart 1999)

İş Tanımı: Firma bünyesinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerinin yönetimi ve sürekliliğinin sağlanması.

 

Projeler

CMMI L3 Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (TÜRKTRUST Bilişim ve Bilgi Güvenliği A.Ş.) Yeniden Değerlendirme (Re-appraisal)

CMMI L3 Projesi Başdanışmanı, SCAMPI A Takım Üyesi, SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri, CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen) (2020 Ocak ayında başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (ETİYA Bilgi Teknolojileri A.Ş.)

·CMMI L3 Projesi Başdanışmanı, SCAMPI A Takım Üyesi,  SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri, CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen)  (2018 Aralık ayında başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (MEBİTECH Bilişim A.Ş.)

CMMI L3 Projesi Başdanışmanı, SCAMPI A Takım Üyesi, SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri, CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen) (2017 Ekim ayında başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (TÜRKTRUST Bilişim ve Bilgi Güvenliği A.Ş.)

·CMMI L3 Projesi Başdanışmanı, SCAMPI A Takım Üyesi, SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri,  CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen) (2016 Şubat ayında başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (ICTERRA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.)

CMMI L3 Projesi Başdanışmanı,  SCAMPI A Takım Üyesi, SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri

CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen), (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (TİGA BİLİŞİM LTD.)

CMMI L3 Projesi Başdanışmanı, SCAMPI A Takım Üyesi, SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri, CMMI Readiness Review Çalışmaları,CMMI Eğitimleri (eğitmen) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (İŞLEM GIS A.Ş.)

CMMI L3 Projesi Başdanışmanı, SCAMPI A Takım Üyesi, SCAMPI C – SCAMPI B Değerlendirmeleri, CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (T2 YAZILIM A.Ş.)

CMMI L3 Sertifikasyon Projesi Başdanışmanı, SCAMPI A-B-C Takım Üyesi, SCAMPI C – SCAMPI B

Değerlendirmeleri, CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI Yazılım Süreç Yönetimi Danışmanlık, Eğitim ve Uluslararası Belgelendirme Projesi (TÜRK TELEKOM)

CMMI Sertifikasyon Projesinin Yönetimi ve Koordinasyonu, SCAMPI A-B-C Takım Üyesi, Kalite Güvence Yöneticisi (CMMI Kapsamındaki Yazılım Geliştirme Projeleri), CMMI Readiness Review Çalışmaları,  CMMI Eğitimleri (eğitmen), (Türkiye'de Telekomünikasyon Sektöründeki ilk CMMI Projesi) (Aralık 2013’de başarıyla tamamlanmıştır.)

Yazılım Süreç İyileştirme Projeleri (TÜRK TELEKOM –Teknoloji Başkanlığı)

 Süreç İyileştirme Projesinin Yönetimi ve Koordinasyonu, Kalite Güvence Yöneticisi (CMMI Kapsamındaki Yazılım Geliştirme Projeleri), CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI Based - TMMI Test Processes Modelling Project (TÜRK TELEKOM-KORVUS IT)

KORVUS IT, CMMI Temelli TMMI Test Süreçleri İyileştirme Projesi, EPF ile Test Süreçleri Modelleme  Türk Telekom Test Personeline TMMI Eğitimleri Verilmesi (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Belgelendirme Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM- UEKAE - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü)

CMMI L3 Sertifikasyon Projesinin Yönetimi ve Koordinasyonu,  SCAMPI A-B-C Takım Üyesi, Kalite Güvence Yöneticisi (CMMI Kapsamındaki Yazılım Geliştirme Projeleri), CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen)  (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Belgelendirme Projesi (TÜBİTAK – BİLGEM - BTE - Bilişim Teknolojileri Enstitüsü) SCAMPI A Takım Üyesi,  CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Belgelendirme Projesi / TÜBİTAK – BİLGEM -YTE (G222 - Yazılım ve Veri Müh. Enstitüsü)

CMMI L3 Sertifikasyon Projesinin Yönetimi ve Koordinasyonu,  SCAMPI A-B-C Takım Üyesi, Kalite Güvence Yöneticisi (CMMI Projeleri), CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen), Türkiye'de Kamu sektöründeki ilk CMMI Projesi (Başarıyla tamamlanmıştır.)

CMMI L3 Hazırlık Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM - İLTAREN) SCAMPI C Değerlendicisi,  CMMI Readiness Review Çalışmaları, CMMI Eğitimleri (eğitmen) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

ISO/IEC 12207-ISO 9001-AQAP 160-CMMI L3 Entegrasyonu Projesi (TÜBİTAK-BİLGEM)

SO/IEC 12207-ISO9001-AQAP 160-CMMI Entegrasyonunun Yönetimi ve Koordinasyonu, Proje Kalite Güvence Yöneticisi,  AQAP 120 Çalışmaları Koordinasyonu, AQAP 120 Eğitimleri (eğitimci) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

AQAP 2110 Sertifikasyon Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM)

AQAP 2110 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu, Proje Kalite Güvence Yöneticisi, AQAP 2110 Eğitimleri (eğitimci) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

AQAP 160 Sertifikasyon Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM) AQAP 160 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu,   Proje Kalite Güvence Yöneticisi, AQAP 160 Eğitimleri (eğitimci) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

AQAP 110 Sertifikasyon Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM) AQAP 110 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu,  Proje Kalite Güvence Yöneticisi, AQAP 11 0 Eğitimleri (eğitimci), (Başarıyla tamamlanmıştır.)

AQAP 150 Sertifikasyon Projesi (TÜBİTAK - BİLGEM) AQAP 150 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu,  Proje Kalite Güvence Yöneticisi, AQAP 150 Eğitimleri (eğitimci), (Başarıyla tamamlanmıştır.)

ISO 9001 Sertifikasyon Projesi (TÜBİTAK -BİLGEM) ISO 9001 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu, Proje Kalite Güvence Yöneticisi, ISO 9001 Eğitimleri (eğitimci) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

ISO 9001 Sertifikasyon Projesi (PREKONS A.Ş. ISO 9001 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu, Proje Kalite Güvence Yöneticisi, ISO 9001 Eğitimleri (eğitimci) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

ISO 9001 Sertifikasyon Projesi (LİKOM YAZILIM A.Ş.) ISO 9001 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu,  Proje Kalite Güvence Yöneticisi, ISO 9001 Eğitimleri (eğitimci), (Türkiye'de yazılım sektöründeki ilk ISO 9001 Projesi) (Başarıyla tamamlanmıştır.)

AQAP 120 Sertifikasyon Projesi (1011. Ordudonatım Ana Tamir Fabrikası) AQAP 120 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu,  Proje Kalite Güvence Yöneticisi, AQAP 120 Eğitimleri (eğitimci)  (Başarıyla tamamlanmıştır.)

Toplam Kalite Yönetimi (TQM) Projesi (1011. Ordudonatım Ana Tamir Fabrikası) TQM çalışmalarının yönetim ve organizasyonu, Proje Kalite Güvence Yöneticisi / Sistem Geliştirme Kısım Amiri, TQM Eğitimleri (eğitimci) Kalite Çemberi Liderliği (3 Kalite Çemberi)

ISO 9001 Sertifikasyon Projesi (ORT A.Ş.) ISO 9001 çalışmalarının yönetim ve organizasyonu, Proje Kalite Güvence Yöneticisi,  ISO 9001 Eğitimleri (eğitimci)

© Copyright
bottom of page