top of page

Kitaplar

DİJİTAL ÇAĞDA İŞKOLİZM

Yazarı: Dr. C. Öcal FİDANBOY 

ISBN: 9786258373622

Yayınevi: Kriter

Yayın Yılı: 2022 - 1. Baskı

Tanıtım Bülteninden

Her geçen gün daha fazla dijitalleşiyoruz. Bilişim teknolojilerinin hayatımızın her alanına girmesi ve uzaktan çalışma yöntemlerinin yeni bir çalışma biçimi olarak benimsenmesiyle iş ve özel hayatımız iyice birbirine karışmış durumda. İşkolizm nedeniyle yaşadığımız stres ve tükenmişlik gibi duygular da günden güne artıyor...Artık neredeyse günün her saatini çalışarak geçiren bireyler haline geldik...Gelecekteki iş yerlerimizin sanal evren (metaverse) içinde olacağını düşündüğümüzde işkolizmin dijital iş dünyasındaki mutluluğumuz için ne kadar büyük bir tehlike oluşturacağı açık bir şekilde görülüyor....


Acaba gelecekte daha fazla dijitalleşerek (ailemizden arkadaşlarımızdan ve bizi biz yapan sosyal çevremizden uzaklaştığımız yetmiyormuş gibi!) kendimizden de mi vazgeçeceğiz? Gittikçe dijitalleşen dünyada işkolizmden ne kadar uzak durabileceğiz?Yoksa yaşamın tüm güzelliklerinden ve mutluluklarından vazgeçen ultra-kronik-işkoliklere mi dönüşeceğiz? Peki hem işkolik hem de mutlu olmak mümkün mü? Bu kitap işkolizmi size tüm yönleriyle anlatarak gelecekte doğabilecek sorunları en az hasarla atlatabilmek ve dijital çağın mutlu işkolikleri arasında yer alabilmek için işinize yarayabilecek kuramlardan ve pratik reçetelerden bahsediyor.

iskolizm.jpg

Temel Yetenek Tabanlı

AR-GE YÖNETİMİ STRATEJİLERİ

Yazarı: Dr. C. Öcal FİDANBOY 

ISBN: 9786056719608

Yayınevi: Fidanboy Yayıncılık

Yayın Yılı: 2017 - 1. Baskı


Tanıtım Bülteninden
Teknoloji ve bilgi yönetiminde yaşanan hızlı değişimler; Ar-Ge faaliyetleri yapan organizasyonların yönetim stratejilerini doğru ve etkin yaklaşımlarla yeniden ele almalarını zorunlu kılmaktadır. Ar-Ge yönetimi stratejilerinin çoğunlukla dış çevreyi dikkate alarak belirlenmesi, bu stratejilerin organizasyona sağlayacağı faydaları önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Stratejik yönetim yaklaşımları; organizasyonların stratejik hedeflerine ulaşmasında dış çevre analizlerini en üst düzeyde vurgulamakla birlikte, iç çevrenin hayati önemini de aynı ölçüde savunmaktadır.
Ar-Ge’nin temel unsurlarının insan, yaratıcı beyin gücü ve bu beyin gücü neticesinde edinilen temel yetenekler olduğu bilinen bir gerçektir. Ar-Ge firmaları için ortaya konulacak yönetim stratejilerinin; dış çevre analizlerinin yanı sıra, temel yetenek tabanlı yaklaşımlar çerçevesinde belirlenecek performans ölçümleriyle geliştirilmesi gereklidir. Ar-Ge politikalarının temel yetenekler açısından ele alınarak iyileştirilmesi; daha etkili uygulanmaları beraberinde getirerek ulusal Ar-Ge performansının artırılması yönünde olumlu gelişmeler sağlayabilecektir.
Bu kitap; Ar-Ge firmaları için temel yeteneklerin önemini vurgulanmakta, ortak ve öncelikli temel yeteneklerin Ar-Ge performansıyla ilişkisine dikkat çekmekte ve ortaya konulan hipotezler ve bu hipotezlere ilişkin analiz sonuçlarıyla birlikte, ulusal Ar-Ge politikaları bağlamında değerlendirilebilecek bazı stratejik yaklaşımlar önermektedir. 

0001706910001-1.jpg
© Copyright
bottom of page