top of page

Kurumsal Danışmanlık Hizmetlerimiz

BT Kalite ve Süreç Yönetimi Danışmanlığı

CMMI V.2.0 (Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli) Danışmanlığı

CMMI V.2.0 belgesi almak veya CMMI V.2.0 temelli süreç iyileştirme çalışmaları yapmak isteyen firmalar için yerel danışmanlık ve yerel eğitim hizmetleri  sağlanmaktadır.

ISO/IEC 15504 (SPICE)  Yazılım Yaşam Döngüsü Süreç Değerlendirme Modeli Danışmanlığı

ISO/IEC 15504 (SPICE)  belgesi almak veya ISO/IEC 15504 (SPICE) temelli süreç iyileştirme çalışmaları yapmak isteyen firmalar için yerel danışmanlık ve yerel eğitim hizmetleri  sağlanmaktadır.

SCRUM Temelli Çevik Süreç Yönetimi Danışmanlığı

SCRUM temelli çevik süreç yönetimi uygulamak isteyen firmalar için yerel danışmanlık ve yerel eğitim hizmetleri  sağlanmaktadır.

Proje Yönetimi Danışmanlığı

PMI temelli proje yönetimi yönetimi uygulamak isteyen firmalar için yerel danışmanlık ve yerel eğitim hizmetleri  sağlanmaktadır.

Süreç Madenciliği Danışmanlığı

Süreç iyileştirme çalışmalarında süreç madenciliği uygulamak isteyen firmalar için yerel danışmanlık ve yerel eğitim hizmetleri  sağlanmaktadır.

ISO / IEC 12207:2017 Temelli Yazılım Süreç İyileştirme Danışmanlığı

ISO/IEC 12207:2017 belgesi almak veya ISO/IEC 12207:2017 temelli süreç iyileştirme çalışmaları yapmak isteyen firmalar için yerel danışmanlık ve yerel eğitim hizmetleri  sağlanmaktadır.

Yazılım Sektöründe ISO 9001:2015 Kalite Sistemi Danışmanlığı

Yazılım Sektöründe ISO 9001:2015 kılavuzu olan ISO 90003:2018 temelli kalite sistemi kurmak veya iyileştirmek isteyen firmalar için yerel danışmanlık ve yerel eğitim hizmetleri  sağlanmaktadır.

Ücretsiz Proje ve Süreç Yönetimi Araçlarıyla Uçtan Uca Sistem Kurma Danışmanlığı

Profesyonel süreç yönetimi çalışmalarını ücretsiz araçlarla yapmak isteyen firmalara EPF (Eclipse Process Framework), ProjeQtor gibi ücretsiz süreç modelleme ve proje yönetimi araçlarıyla uçtan uça yönetim sistemi kurulması konularında yerel danışmanlık ve yerel eğitim hizmetleri  sağlanmaktadır.

TMMI (Test Olgunluk Modeli Entegrasyonu) ile Test Düzeylerini Belirleme ve İyileştirme Danışmanlığı

Test süreçlerini TMMI (Test Olgunluk Modeli Entegrasyonu) ile belirlemek isteyen firmalar için yerel danışmanlık ve yerel eğitim hizmetleri  sağlanmaktadır.

© Copyright
bottom of page