top of page

YAZILIM KALİTE GÜVENCE UZMANLIĞI EĞİTİMİ
(ONLINE / KURUM İÇİ - 18 Saat / 3 Gün)

Eğitmen: Doç. Dr. C. Öcal FİDANBOY Certified CMMI V.2.0 Assoc.

Eğitimin Amacı

3 seviyede ve toplam 14 modülde gerçekleştirilen bu eğitim programı;  katılımcılara Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı konusunda profesyonel yetkinlikler kazandırmak üzere hazırlanmıştır. 

Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı Eğitim Programının ilk iki modülünde yazılım kalite güvencesi alanına ilgili duyan ve bu alanda profesyonel kariyer yapmak isteyen katılımcılara, yazılım kalite güvence uzmanlığı konusunda temel bilgiler verilmektedir. Orta Düzey Eğitim Modülü ile katılımcılara, Yazılım Kalite Güvence Uzmanlığı  ile model ve standartlar konusunda orta düzey bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen  Yazılım Kalite Güvence Yöneticiliği İleri Düzey Eğitim Modülü ile katılımcılara, yazılım kalite güvence uzmanlığı kapsamında aktif olarak kullanılan web tabanlı süreç modelleme araçları hakkında bilgiler verilmekte ve bu yazılım programının nasıl kullanıldığı detaylı olarak anlatılmaktadır

Kimler Katılmalı?

Kalite Güvence Yöneticileri, Kalite Uzmanları, Kalite Güvence Sorumluları, Süreç Yöneticileri, Süreç Yönetim Sorumluları, Süreç Uzmanları, SEPG Üyeieri, K Proje Yöneticileri, Yazılım/Sistem Geliştirme Uzmanları, BT Proje Yöneticileri ve BT Mühendis ve Personelleri, konuya ilgi duyan lisans ve yüksek lisans öğrencileri.

Kazanımlar

Eğitime katılanlar;

 • Yazılım Kalite Güvence Süreci hakkında profesyonel düzeyde bilgi sahibi olurlar.

 • Yazılım Kalite Güvence Planı hazırlama, kalite güvence kontrol listeleri oluşturma, süreç ve ürün uygunsuzluklarını yönetme gibi konularda deneyim kazanırlar.

 • Yazılım süreç yönetimi model ve standartları (CMMI, SPICE, ISO/IEC 12207, AQAP) hakkında  bilgi sahibi olurlar.

 • CMMI V.2.0 (Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli) ve eski modeli arasındaki farklar konusunda  bilgi sahibi olurlar.

 • Yazılım yönetimi süreçlerinin uygulama prensiplerini orta düzeyde bilirler.

 • Yazılım süreç yönetimi modellerinin önemini ve uygulama prensiplerini kavrarlar.

 • Yazılım kalite güvence yöneticiliği kapsamında aktif olarak kullanılabilen web tabanlı süreç modelleme aracı olan (IBM- EPF) hakkında bilgi sahibi olurlar,

 • Yazılım programını kullanarak, bir yazılım yönetim modeli çerçevesinde uygulama deneyimi kazanırlar.

Eğitim İçeriği

 •  YAZILIM KALİTE GÜVENCESİNE GİRİŞ

 •  YAZILIM KALİTEMODEL ve STANDARTLARINA GENEL BAKIŞ

 •  YAZILIM SÜREÇ YÖNETİMİ MODEL ve STANDARTLARINA GİRİŞ

 •  CMMI MODELİNE GENEL BAKIŞ

 •  SPICE (ISO/IEC 15504) MODELİNE GENEL BAKIŞDers

 •  ISO/IEC 12207 STANDARDINA GENEL BAKIŞDers

 •  AQAP STANDARDINA GENEL BAKIŞ

 •  ISO 9001 için YAZILIM SEKTÖRÜ UYGULAMALARI (ISO 90003)

 •  EPF NEDİR?

 •  SÜREÇ YAKLAŞIMI VE EPF

 •  RUP-OUP VE EPF (UML TEMELLİ YAKLAŞIM)Ders

 •  EPF TERMİNOLOJİSİ VE İÇERİĞİ 

 •  İÇERİK PAKETİ, STANDART KATEGORİLER  

 • ISO /IEC 12207 SÜREÇLERİ İLE DETAYLI EPF UYGULAMALARI (WORKSHOP)

Not: Eğitime katılan tüm katılımcılara Fidanboy Akademi onaylı "Eğitim Katılım Sertifikası" verilmektedir.

© Copyright
bottom of page