top of page

SCRUM PRODUCT OWNER EĞİTİMİ

ULUSLARARASI SCRUM PRODUCT OWNER (SPO) SERTİFİKALI (ONLINE - 18 Saat)

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin temel amacı; ISO/IEC 12207:2017 yazılım yaşam döngüsü süreçleri standardıyla ilgili temel kavramları anlatmak ve firmalarında ISO/IEC 12207:2017 standardına uygun bir yönetim sistemi kurmak isteyen katılımcılara belgelendirme sürecini kolaylaştıracak yol gösterici bilgiler aktarmaktır. Adı geçen eğitim; ISO/IEC 12207:2017 belgelendirmesi yapmak isteyen ve yazılım mühendisliğinin temel konularında bilgi ve yönlendirme ihtiyacı duyan firmalara, kalite yöneticilerine, yazılım kalite güvence uzmanlarına, proje yöneticilerine, konfigürasyon yöneticilerine, iş analistlerine, test uzmanlarına ve yazılım geliştiricilere önemli faydalar sağlamayı amaçlamaktadır.

Kimler Katılmalı?

Kalite Yöneticileri, Kalite Uzmanları, Kalite Güvence Sorumluları, Yazılım/Sistem Geliştirme Uzmanları, BT Proje Yöneticileri ve BT Mühendis ve Personelleri, konuya ilgi duyan lisans ve yüksek lisans öğrencileri.

Kazanımlar

Eğitime katılanlar;

ISO/IEC 12207:2017 standardının temel kavramları hakkında bilgi sahibi olurlar.

ISO/IEC 12207:2017 standardının nasıl uygulanacağı konusunda genel bir fikir edinirler.

ISO/IEC 12207:2017 standardının süreçlerini ve süreç detaylarını bilirler ve yorumlarlar.

ISO/IEC 12207:2017 standardının CMMI modeliyle nasıl entegre edilebileceği hakkında bilgi sahibi olurlar.

ISO/IEC 12207:2017 standardının eski revizyonla farklılıkları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Eğitim İçeriği

Modül 1: ISO/IEC 12207:2017 Standardına Giriş

• ISO/IEC 12207 Standardını Anlamak

• ISO/IEC 12207 Standardının Temel Yapısı

• ISO/IEC 12207 ve İlişkili IEEE Standartları

• ISO/IEC 12207 Standardına Genel Bakış

• ISO/IEC 12207 Standardının Uygulama Prensipleri

• ISO/IEC 12207 Uyarlama Mantığı

• ISO/IEC 12207 Standardına Uygunluk

• Eski Versiyondan Yeni Versiyona Geçiş

• ISO/IEC 12207 ve CMMI İlişkisi

• Eğitim Tasarımına Genel Bakış

• Özet ve Modül Değerlendirme

Modül 2: ISO/IEC 12207:2017 Anlaşma Süreçleri

Anlaşma Süreçlerine Genel Bakış

• ISO/IEC 12207 Anlaşma Süreçleri (Edinme ve Sağlama)

• ISO/IEC 12207 Edinme Süreci (Edinmeye hazırlık, edinmeyi duyurmak ve sağlayıcıyı seçmek, anlaşmanın sağlanması, izlenmesi ve kabul)

• Sağlama Süreci (Sağlamaya hazırlık, yanıtlama, anlaşma sağlama, ilerletme ve teslimat)

• Özet ve Modül Değerlendirme

Modül 3: ISO /IEC 12207:2017

Organizasyonel Proje Sağlama Süreçleri

Organizasyonel Proje Sağlama Süreçlerine Genel Bakış

• Yaşam Döngüsü Modeli Yönetimi Süreci (Süreç sağlama, süreç değerlendirme ve süreç iyileştirme)

• Altyapı Yönetimi Süreci (Altyapının kurulması ve altyapının bakımı)

• Portföy Yönetimi Süreci (Proje tanımlama ve yetkilendirme, portföy değerlendirme ve kapanış)

• İnsan Kaynağı Yönetimi Süreci (Yetenek belirleme, beceri geliştirme ve beceri edinme)

• Kalite Yönetimi Süreci (Kalite yönetimi planlaması, değerlendirmesi ve düzeltici faaliyetler)

• Bilgi Yönetimi Süreci (Bilgi yönetimi planlaması, paylaşılması ve yönetilmesi)

• Özet ve Modül Değerlendirme 

Modül 4: ISO /IEC 12207:2017

Teknik Yönetim Süreçleri

Teknik Yönetim Süreçlerine Genel Bakış

• Proje Planlama Süreci (Proje tanımlama, planlama ve aktive etme)

• Proje Değerlendirme ve Kontrol Süreci (Proje değerlendirme ve kontrol planlaması, değerlendirme ve kontrol)

• Karar Yönetimi Süreci (Kararlara hazırlık, karar enformasyonunun analizi, karar yönetimi)

• Risk Yönetimi Süreci (Risk yönetimi planlaması, risk profili yönetimi, risk analizi, risk izleme ve işleme)

• Konfigürasyon Yönetimi Süreci(KY Planlama, konfigürasyon tanımlama, değişiklik yönetimi, release kontrolü, konfigürasyon durum muhasebesi, konfigürasyon değerlendirme)

• Enformasyon Yönetimi Süreci (hazırlık, gerçekleştirme)

• Ölçüm Süreci (Ölçüm hazırlığı, ölçüm gerçekleştirme)

• Kalite Güvence Süreci (hazırlık, ürün ve hizmet değerlendirmesi, süreç değerlendirmeleri, QA kayıtları ve raporlarının yönetilmesi)

• Özet ve Modül Değerlendirme

Modül 5: ISO /IEC 12207: 2017 Teknik Süreçler

Teknik Süreçlere Genel Bakış

• İş ve Misyon Analizi Süreci (Hazırlık, problemlerin ve fırsat alanlarının belirlenmesi, çözüm alanı karakterizasyonu, alternatif çözümlerin değerlendirilmesi, iş ve misyon analizinin yönetimi)

• Paydaş İhtiyaçları ve Gereksinim Tanımlama Süreci (Hazırlık, paydaş ihtiyaçlarının belirlenmesi, önceliklendirme, operasyonel kavramlar, müşteri ihtiyaçlarının gereksinimlere dönüşümü, analiz ve ihtiyaç yönetimi)

• Sistem/ Yazılım Gereksinimleri Tanımlama Süreci (Hazırlık, gereksinim tanımlama, analiz ve yönetim)

• Mimari Tanımlama Süreci (Hazırlık, mimari, model ve aday mimari geliştirme, tasarım bağlantısı, değerlendirme ve yönetme)

• Tasarım Tanımlama Süreci (Hazırlık, tasarımı oluşturma, alternatifleri değerlendirme ve tasarımı yönetme)

• Sistem Analizi Süreci (Sistem analizi stratejisi tanımlama, sistem analizi yapma ve yönetme)

• Özet ve Modül Değerlendirme 

Modül 6: ISO /IEC 12207: 2017 Teknik Süreçler – Devamı

• Uygulama Süreci (Hazırlık ve uygulama)

• Entegrasyon Süreci (Hazırlık, entegrasyon, sonuçları yönetme)

• Doğrulama Süreci (Hazırlık, doğrulama, sonuçları yönetme)

• Geçiş Süreci (Hazırlık, geçiş, sonuçları yönetme)

• Geçerleme Süreci (Hazırlık, geçerleme, sonuçları yönetme)

• İşletim Süreci  (Hazırlık, işletim, sonuçları yönetme, müşteri desteği)

• Bakım Süreci (Hazırlık, bakım, sonuçları yönetme, lojistik desteği)

• Yazılım Tasfiye Süreci (Hazırlık, tasfiye, sonuçlandırma)

• Özet ve Modül Değerlendirme

© Copyright
bottom of page