top of page

YAZILIM SÜREÇ YÖNETİMİ
Güncel Teknikler ve Uygulamalar
(ONLINE - 18 Saat / 3 Gün)

Eğitmen: Doç. Dr. C. Öcal FİDANBOY Certified CMMI V.2.0 Assoc.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı; yazılım süreç yönetiminin temel ilkeleri, yazılım sürecinin özellikleri, yazılım süreçlerin sınıflandırılması, süreç hiyerarşisi, yazılım süreç yönetiminde iyileştirme mantığı, presctiptive (kural koyucu) süreç modelleri, descriptive (tanımlayıcı) süreç modelleri, süreç modelleme notasyonu ve araçları tanıtılmakta ve güncel süreç yönetimi model ve standartlarına genel bir bakış sağlanmaktadır. Eğitmde ayrıca; yazılım süreç iyileştirmede en güncel tekniklern birisi olan yazılım süreç madenciliği anlatılmakta ve PROCM yazılımı ile örnekler yapılmaktadır. Eğitimde güncel bir araç olan Projeqtor aracı ile ISO / IEC 12207 süreç yönetimi uygulamalarına da yer verilmektedir.

Kimler Katılmalı?

Süreç Yöneticileri, Süreç Yönetim Sorumluları, Süreç Uzmanları, SEPG Üyeieri, Kalite Yöneticileri, Kalite Uzmanları, Kalite Güvence Sorumluları, Proje Yöneticileri, Yazılım/Sistem Geliştirme Uzmanları, BT Proje Yöneticileri ve BT Mühendis ve Personelleri, konuya ilgi duyan lisans ve yüksek lisans öğrencileri.

Kazanımlar

Eğitime katılanlar;

Yazılımsüreç yönetimi temel kavramları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Yazılım süreç yönetiminin nasıl uygulanacağı konusunda genel bir fikir edinirler.

Yazılım süreç yönetiminde güncel bir teknik olan süreç madenciliğini anlar ve bu konuda bir CASE aracı uygulaması yaparlar.

Projeqtor aracı ile bir yazılım süreci yönetimi uygulaması yaparlar.

Eğitim İçeriği

Modül 1: Yazılım Süreç Yönetimine Giriş -I

• Süreç Yönetimini Anlamak

• Yazılım Sektöründe Süreç Yönetimi

• Yazılım Süreci Nedir?

• Yazılım Süreçlerin Özellikleri

• Yazılım Süreçlerin Sınıflandırılması

•  Süreç Hiyerarşisi

•  Yazılım Süreç Yönetiminde İyileştirme Mantığı

•  Özet

•  Modül Değerlendirme 

Modül 2: Yazılım Süreç Yönetimine Giriş - II

• Presctiptive (Kural Koyucu) Süreç Modelleri

• Descriptive (Tanımlayıcı) Süreç Modelleri

• Süreç Modelleme Notasyonu ve Araçlar

• Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri

• Güncel Süreç Yönetimi Model ve Standartlarına Bakış

• Özet

• Modül Değerlendirme

Modül 3: Yazılım Süreç Yönetiminde Çağdaş Bir Süreç İyileştirme Yöntemi: Süreç Madenciliği

• Süreç Madenciliği Nedir?

• Yazılım Süreç İyileştirmede Süreç Madenciliğinin Önemi

• Süreç Madenciliği Teknikleri (Süreç Keşfi, Uygunluk Kontrolü ve Geliştirme)

• Süreç Madenciliği Algoritmaları (Alfa Madencilik Algoritması, Sezgisel Madencilik Algoritması, Genetik Madencilik Algoritması, Bulanık Madencilik Algoritması)

• Özet

• Modül Değerlendirme

Modül 4: Yazılım Süreç İyileştirmede Süreç Madenciliği Uygulaması

• ProM (ücretsiz) süreç madenciliği aracını anlamak

• Olay günlükleriyle bir süreç madenciliği uygulaması

• Özet

• Modül Değerlendirme

Modül 5: Yazılım Süreç Yönetimi için Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçlerine Bakış

• Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçlerini Anlamak

• ISO/IEC 12207:2017 Standardı Süreçlerine Genel Bakış

• Özet

• Modül Değerlendirme

Modül 6: Yazılım Süreç Yönetimi için Örnek Bir Yazılım

• Yazılım Süreç Yönetimi için (ücretsiz) ProjeQtor Yazılımına Bakış

• ISO/IEC 12207:2017 Süreci ile ProjeQtor Aracı üzerinde süreç yönetimi uygulaması

• Özet

• Modül Değerlendirme

Not: Eğitime katılan tüm katılımcılara Fidanboy Akademi onaylı "Eğitim Katılım Sertifikası" verilmektedir.

© Copyright
bottom of page